Trợ giúp

Trình dựng website Trợ giúp

Hiển thị lịch công cộng trên website của tôi

Bạn có thể hiển thị bất cứ lịch công cộng nào trên website — nếu bạn biết địa chỉ iCalendar (iCal) của lịch đó. Hầu hết nhà cung cấp lịch đều hỗ trợ định dạng dữ liệu iCal nhưng quá trình tìm địa chỉ sẽ khác nhau tùy theo nhà cung cấp.

Nhà cung cấp lịch Cách tìm liên kết iCal
Google Chia sẻ lịch Google trên website của tôi
Microsoft 365 / Outlook Chia sẻ lịch Outlook trên website của tôi
Yahoo Chia sẻ lịch Yahoo của tôi

Lưu ý: Khi bạn chia sẻ lịch công cộng, mọi cập nhật trên lịch sẽ tự động hiển thị trên website của bạn. Tuy nhiên, để thay đổi nội dung lịch, bạn sẽ cần đăng nhập vào nhà cung cấp lịch của mình.

Bước tiếp theo

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.