Hire a designer

If you're looking to hire a designer or developer for your website, GoDaddy can connect you with amazing talent around the world through GoDaddy Pro Connect. You can check out more details about the program on the Go Daddy Pro Connect page.

To hire a developer or designer, you have to submit the details of your project.

  1. Go to godaddy.com/pro-connect and click Start your project.
  2. Click whether you want a New website or need work on an Existing website and then keep clicking Next to complete the details of your project.

After you've created your project, you'll be put into the Pro Connect dashboard where you will manage your project and communications with your designer/developer.

Whenever you get bids on your projects, you'll receive emails with more details.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.