Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Hướng dẫn: thiết lập sản phẩm

Bài viết này là phần hai trong loạt bài Hướng dẫn về Quick Shopping Cart® của chúng tôi, được thiết kế nhằm hướng dẫn bạn tạo cửa hàng trực tuyến bằng cách sử dụng Quick Shopping Cart. Nhấp vào đây để bắt đầu.

Thời gian hoàn tất: 5 đến 10 phút/sản phẩm.

Thiết lập sản phẩm là phần quan trọng nhất trong việc tạo cửa hàng trực tuyến. Hướng dẫn này giúp bạn nhanh chóng thêm sản phẩm vào danh mục của mình. Bạn cũng có thể cấu hình thông tin sản phẩm nâng cao để sử dụng các tính năng như giảm giá sản phẩm và thiết lập lượng hàng trong kho.

Thêm sản phẩm

Bạn có thể nhanh chóng thêm sản phẩm vào danh mục của mình bằng cách sử dụng thông tin cơ bản bắt buộc để bạn có thể bắt đầu bán hàng trực tuyến.

Để thêm sản phẩm

 1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
 2. Nhấp vào Quick Shopping Cart.
 3. Trong danh sách Quick Shopping Cart, nhấp vào Quản lý bên cạnh tài khoản Quick Shopping Cart mà bạn muốn sử dụng.
 4. Từ menu Quản lý, trong phần Danh mục, nhấp vào Thêm sản phẩm.
 5. Nếu cửa sổ thông báo Loại sản phẩm hiển thị, hãy chọn Không hiển thị lại thông báo này, sau đó nhấp vào OK.
 6. Bên cạnh Tiêu đề, nhập tên cho sản phẩm của bạn.
 7. Từ menu thả xuống Loại sản phẩm, chọn một trong các tùy chọn sau:
  • Độc lập — Chứa chức năng sản phẩm cơ bản và phù hợp với hầu hết các sản phẩm.
  • Có thể tải xuống — Cho phép bạn bán sản phẩm dưới dạng tệp kỹ thuật số.
  • Có thể cấu hình — Cho phép bạn cấu hình sản phẩm với nhiều biến thể và tùy chọn. (Ví dụ: bán áo phông có nhiều màu và kích cỡ.)
  • Gói — Cho phép bạn gộp sản phẩm của mình với các sản phẩm khác trong danh mục.
 8. Để thêm hình ảnh vào sản phẩm, nhấp vào một trong các tùy chọn sau:
  • Chọn hình ảnh — Cho phép bạn chọn hình ảnh được tải lên Thư viện phương tiện.
   • Chọn Một hình ảnh hoặc Nhiều hình ảnh, kéo và thả hình ảnh lên trên hình thu nhỏ Nhấp & kéo hình ảnh vào đây, sau đó nhấp vào OK.
  • Tải lên hình ảnh mới — Cho phép bạn tải lên hình ảnh mới từ máy tính.
   • Chọn tệp hình ảnh để tải lên, sau đó nhấp vào Mở.
 9. Bên cạnh Giá ($), nhập giá sản phẩm mà khách hàng cần trả.
 10. Bên cạnh Mã số mặt hàng/SKU , nhập mã số mặt hàng cho sản phẩm - mã số này sẽ xác định sản phẩm ở hàng trong kho và hóa đơn.
 11. Nếu bạn muốn tính thuế trên sản phẩm của mình, chọn Mặt hàng có tính thuế.
 12. Bên cạnh Mô tả đầy đủ, nhập nội dung mô tả sản phẩm.
 13. Nếu bạn muốn nội dung mô tả được nhập sẽ hiển thị dưới dạng mô tả ngắn về sản phẩm trên giao diện cửa hàng, hãy chọn Sử dụng nội dung này làm mô tả ngắn.
 14. Không bắt buộc: Nếu bạn đã chọn Có thể tải xuống cho Loại sản phẩm, hãy làm như sau:
  • Trong phần Cài đặt nội dung có thể tải xuống, nhấp vào Tải lên nội dung mới, chọn tệp cần tải lên, sau đó nhấp vào Mở.
  • Nếu bạn muốn giới hạn số lần khách hàng có thể tải xuống sản phẩm và khoảng thời gian có thể tải xuống, hãy chọn Giới hạn số lượt tải xuốngGiới hạn thời gian tải xuống.
 15. Không bắt buộc: Nếu bạn đã chọn Có thể cấu hình cho Loại sản phẩm, hãy làm như sau:
  • Nhấp vào tab Tùy chọn.
  • Trong phần Các tùy chọn có thể cấu hình, từ menu thả xuống Tùy chọn sẵn dùng, chọn một tùy chọn, sau đó nhấp vào Thêm.
  • Sau khi chọn tùy chọn, nhấp vào Tạo lưới, sau đó nhấp vào OK. Để biết thêm thông tin, xem
   .
 16. Không bắt buộc: Nếu bạn đã chọn Gói cho Loại sản phẩm, hãy làm như sau:
  • Trong phần Sản phẩm dạng gói, nhấp vào Thêm.
  • Chọn sản phẩm bạn muốn đưa vào cùng gói với sản phẩm này, rồi nhấp vào OK.
 17. Nhấp OK.

Cấu hình thông tin sản phẩm nâng cao

Bạn có thể cấu hình thông tin sản phẩm nâng cao vào bất cứ lúc nào. Thông tin sản phẩm nâng cao bao gồm các tính năng như giảm giá sản phẩm, thiết lập lượng hàng trong kho và thiết lập tính năng Tìm kiếm sản phẩm trên Google.

Để cấu hình thông tin sản phẩm nâng cao

 1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
 2. Nhấp vào Quick Shopping Cart.
 3. Trong danh sách Quick Shopping Cart, nhấp vào Quản lý bên cạnh tài khoản Quick Shopping Cart mà bạn muốn sử dụng.
 4. Từ menu Quản lý, trong phần Danh mục, nhấp vào Sản phẩm.
 5. Nhấp vào một trong các tên sản phẩm cần chỉnh sửa, sau đó chọn bất kỳ tab nào sau đây:
  • Hình ảnh — Cho phép bạn cập nhật hình ảnh sản phẩm.
   • Nếu bạn muốn cập nhật hình ảnh sản phẩm, nhấp vào Thư viện phương tiện, sau đó thực hiện như sau:
    • Chọn Một hình ảnh hoặc Nhiều hình ảnh, kéo và thả hình ảnh lên trên hình thu nhỏ Nhấp & kéo hình ảnh vào đây, sau đó nhấp vào OK.
   • Nếu bạn muốn hiển thị văn bản khi khách hàng di chuột qua hình ảnh, bên cạnh Văn bản thay thế hình ảnh, nhập văn bản bạn muốn hiển thị.
   • Nếu bạn đã hoàn tất việc cấu hình sản phẩm, nhấp vào OK.
  • Đặt giá nâng cao — Cho phép bạn thiết lập chương trình giảm giá trong thời gian có hạn đối với sản phẩm hoặc giảm giá cho khách hàng mua số lượng lớn.
   • Nếu bạn muốn thiết lập giảm giá trong một khoảng thời gian giới hạn, trong phần Giá bán, nhấp vào Thêm, sau đó thực hiện như sau:
    • Nhập số tiền Giá bán khuyến mại hoặc Phần trăm giảm giá, sau đó nhập Ngày bắt đầuNgày kết thúc.
   • Nếu bạn muốn thiết lập giảm giá cho khách hàng mua số lượng lớn, trong phần Giá đa tầng, nhấp vào Thêm và thực hiện như sau:
    • Nhập Số lượng tối thiểu rồi nhập Giá được giảm mà khách hàng cần trả.
   • Nếu bạn đã hoàn tất việc cấu hình sản phẩm, nhấp vào OK.
  • Thông tin nâng cao/Hiển thị — Cho phép bạn nhập tình trạng sản phẩm, thêm tên nhà sản xuất và thay đổi cách thức hiển thị sản phẩm.
   • Bên cạnh Tình trạng, chọn loại tình trạng hiện tại của sản phẩm.
   • Nếu bạn muốn thêm tên nhà sản xuất vào sản phẩm, bên cạnh Nhà sản xuất, nhấp vào Thêm, sau đó thực hiện như sau:
    • Nhập tên nhà sản xuất, sau đó nhấp vào OK.
    • Nếu bạn muốn nhập mã số của nhà sản xuất, bên cạnh Mã số mặt hàng của nhà sản xuất, nhập mã số mặt hàng của nhà sản xuất đó.
   • Nếu bạn muốn đưa sản phẩm vào thanh bên Mặt hàng nổi bật trên giao diện cửa hàng, trong phần Hiển thị, chọn Sản phẩm nổi bật.
   • Nếu bạn muốn bỏ sản phẩm khỏi cửa hàng, trong phần Hiển thị, chọn Ẩn.
   • Nếu bạn muốn hiển thị sản phẩm của mình trong Tìm kiếm sản phẩm của Google, trong phần Hiển thị, chọn Hiển thị trong Tìm kiếm sản phẩm của Google. Để biết thêm thông tin, xem
    .
   • Nếu bạn muốn nhập mã số nhận dạng bằng mã vạch cho bất kỳ hàng hóa bán lẻ nào được bán, trong phần Mã số nhận dạng, nhập số UPC, ISBN hoặc EAN.
   • Nếu bạn đã hoàn tất việc cấu hình sản phẩm, nhấp vào OK.
  • Giao hàng/Hàng trong kho — Cho phép bạn chỉ định tùy chọn giao hàng cho sản phẩm của mình và định cấu hình hàng trong kho của sản phẩm đó.
   • Nếu bạn muốn thu phí giao sản phẩm cho khách hàng, chọn Thu phí giao hàng .
   • Trong phần Cách thức giao hàng, chọn bạn muốn giao sản phẩm theo Gói lẻ hay Lô hàng.
   • Nhập Trọng lượng (pound), Chiều dài (inch), Chiều rộng (inch)Chiều cao (inch) của sản phẩm.
   • Nếu bạn không muốn đóng hộp sản phẩm chung với các mặt hàng khác, chọn Giao hàng trong hộp riêng.
   • Nếu bạn bán các mặt hàng nghe nhìn như CD, DVD và đĩa mềm, chọn Có thể giao dưới dạng thư truyền thông.
   • Nếu bạn muốn hỗ trợ giao hàng quốc tế đối với sản phẩm của mình, nhấp vào Hỗ trợ giao hàng quốc tế. Để biết thêm thông tin, xem
    .
   • Nếu bạn muốn bật tính năng theo dõi hàng trong kho cho sản phẩm của mình, trong phần Theo dõi hàng trong kho, chọn , sau đó thực hiện như sau:
    • Để cho phép khách hàng đặt hàng sản phẩm ngay cả khi sản phẩm đó đã hết hàng, chọn Cho phép đặt hàng sẵn.
    • Bên cạnh Số lượng có sẵn, nhập số lượng sản phẩm bạn có sẵn.
    • Bên cạnh Gửi email nếu nhỏ hơn, nhập số lượng hàng tối thiểu trong kho sẽ kích hoạt email thông báo hàng sắp hết.
   • Nếu bạn muốn thêm nhà kho để vận chuyển hàng gửi bán trung gian (drop shipping), bên cạnh Nhà kho, nhấp vào Thêm. Để biết thêm thông tin, xem
    .

    Nhà kho chỉ hiển thị nếu bạn chọn Gói lẻ cho Cách thức giao hàng.

   • Nếu bạn đã hoàn tất việc cấu hình sản phẩm, nhấp vào OK.
  • Tùy chọn — Cho phép bạn thêm tùy chọn cho sản phẩm. (Ví dụ: bạn có thể thêm các tùy chọn kích thước khác nhau.)
   • Nếu bạn muốn thêm tùy chọn cho sản phẩm, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:
    • Trong phần Các tùy chọn có sẵn, chọn một tùy chọn hiện có trong menu thả xuống, sau đó nhấp vào Thêm.
    • Nhấp vào Thêm tùy chọn.

    Lưu ý: Để biết thêm thông tin về các tùy chọn sản phẩm và các tùy chọn sản phẩm có thể cấu hình, xem

    .

   • Nếu bạn đã hoàn tất việc cấu hình sản phẩm, nhấp vào OK.
  • Danh mục — Cho phép bạn sắp xếp các sản phẩm trên giao diện cửa hàng.
   • Để thêm danh mục mới, nhấp vào Danh mục mới hoặc chọn danh mục hiện có để gán sản phẩm vào. Để biết thêm thông tin, xem
    .
   • Nếu bạn đã hoàn tất việc cấu hình sản phẩm, nhấp vào OK.
  • Thuộc tính — Cho phép bạn thêm nhãn mô tả vào sản phẩm của mình.
   • Nếu bạn muốn thêm thuộc tính cho sản phẩm, nhấp vào Thêm. Để biết thêm thông tin, xem
    .
   • Nếu bạn đã hoàn tất việc cấu hình sản phẩm, nhấp vào OK.
  • Mặt hàng liên quan — Cho phép bạn bán chéo sản phẩm của mình với các sản phẩm khác trong danh mục.
  • Giá trị tốt nhất — Cho phép bạn bán gia tăng sản phẩm của mình lên các sản phẩm khác trong danh mục.
  • Tối ưu hóa tìm kiếm — Cho phép bạn thêm dữ liệu meta vào sản phẩm của mình để tối ưu hóa cho công cụ tìm kiếm.
 6. Nhấp OK.

Nếu bạn muốn thêm hoặc cập nhật nhiều sản phẩm cùng một lúc, xem

.

Để biết thêm thông tin về sản phẩm, xem

Quay lại phần một: Thiết kế giao diện cửa hàng.
Tiếp tục đến phần ba: Cấu hình việc xử lý đơn hàng.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.