GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Hồ sơ SPF là gì?

Bản ghi SPF (Khung chính sách người gửi) là một loại bản ghi TXT trong tập tin vùng DNS của bạn. Bản ghi SPF giúp xác định máy chủ thư nào được phép gửi email thay mặt cho miền của bạn. Việc thêm hồ sơ SPF có thể giúp phát hiện và ngăn chặn những kẻ gửi thư rác gửi email có địa chỉ Người gửi giả mạo trên miền của bạn.

Spammer có thể làm sai lệch tiêu đề email để chỉnh sửa Từ địa chỉ như vậy có vẻ như họ đang gửi từ một địa chỉ email theo tên miền. Đây được coi là hành vi giả mạo và cho phép họ đánh lừa người dùng của bạn để lấy thông tin tài khoản riêng tư hoặc lạm dụng danh tiếng của bạn. Điều này có thể dẫn đến việc chủ sở hữu tài khoản nhận được thư trả lời và thư trả về cho thư mà họ chưa bao giờ gửi.

Việc thêm hồ sơ SPF có thể làm giảm các nỗ lực giả mạo vào miền của bạn, tuy nhiên, chúng không phải là một đảm bảo đầy đủ chống lại tất cả các thư rác. Bản ghi SPF giúp chỉ định máy chủ thư nào được phép gửi email thay mặt cho miền của bạn. Sau đó, khi máy chủ thư đến nhận được email từ tên miền của bạn, chúng sẽ so sánh bản ghi SPF với thông tin máy chủ thư đi. Nếu thông tin không khớp, họ sẽ xác định thư email là trái phép và thường sẽ lọc thư rác hoặc từ chối.

Lưu ý: Trong một số trường hợp, GoDaddy sẽ tạo bản ghi SPF để hoạt động với các sản phẩm của chúng tôi, chẳng hạn như Microsoft 365. Nếu bạn cần trợ giúp cấu hình bản ghi SPF cho email hoặc dịch vụ lưu trữ của bên thứ ba, bạn sẽ cần liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ đó.

Bước có liên quan

Xem thêm thông tin