Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Hợp nhất các tài khoản GoDaddy

Nếu bạn muốn hợp nhất các tài khoản GoDaddy, bạn cần liên hệ với Nhân viên hướng dẫn GoDaddy của chúng tôi.

Để trò chuyện với Nhân viên hướng dẫn, hãy truy cập trang Liên hệ với chúng tôi và chọn Trò chuyện ngay .
chọn trò chuyện ngay bây giờ

Nếu cuộc trò chuyện trực tiếp không khả dụng, hãy tìm số và giờ hỗ trợ của chúng tôi trong Gọi cho chúng tôi.