Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Hợp nhất ngày hết hạn miền

Với ConsoliDate, bạn có thể đồng bộ hóa ngày khi tên miền .com.net được gia hạn. Thao tác này sẽ thay đổi ngày gia hạn của bạn từ ngày đăng ký đầu tiên sang ngày bạn chọn. Bạn có thể xác định ngày gia hạn cho một miền mỗi năm một lần.

  1. Đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
  2. Chọn hộp bên cạnh (các) miền bạn muốn hợp nhất. Hoặc nhấp vào biểu tượng dấu kiểm và Chọn tất cả
  3. Từ menu phía trên danh sách miền của bạn, chọn Gia hạn rồi chọn Hợp nhất Ngày hết hạn .
    hợp nhất các miền
  4. Chọn Gia hạn mới vào ngày. Ngày này phải quá ngày hết hạn hiện tại của tất cả các miền đã chọn.
  5. Đánh dấu vào ô để đồng ý với các điều khoản và điều kiện cho ConsoliDate.
  6. Chọn Check Out và hoàn tất việc mua của bạn.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin