Trợ giúp

Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

HostGator: Set mail destination

To finish setting up Office 365 from GoDaddy on a domain at HostGator, you need to add and change DNS records to point your domain name’s email to Office 365.

The values you need for each new record are provided on your Office 365 Set Mail Destination page, after you verify your domain ownership.

 1. Log in to your HostGator cPanel.
 2. Scroll to the Domains section.
 3. Click Advanced DNS Zone Editor.
  • TXT Record: Select TXT from the menu, and enter the information we showed in your Office 365 account. Click Add Record.
  • CNAME records: Select CNAME from the menu, and enter the information we showed in your Office 365 account. Click Add Record.
 4. Go back to your cPanel.
 5. Scroll to the Mail section.
 6. Click MX Entry.
  • MX Record: In the Change MX Entry section select your domain, and enter the information we showed in your Office 365 account. Click Change.

You can contact HostGator customer support at 1 (866) 964 - 2867 if you need additional help.

Bạn sẽ không thể nhập hồ sơ SRV tại HostGator, nghĩa là bạn sẽ không thể truy cập Skype cho doanh nghiệp trên thiết bị của mình. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể truy cập Skype cho doanh nghiệp với OWA.

Bước kế tiếp

Thêm thông tin


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.