Trợ giúp

Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

HostGator: Verify your domain ownership

To set up your Office 365 email address with a domain at HostGator, you will have to change your HostGator DNS settings twice. Once with a TXT verification record to verify your domain ownership, and a second time with the rest of your Office 365 DNS details to set your mail destination.

The TXT record value that you need to create is in your Office 365 account. If you need to log back in, just click the Help me fix this message.

 1. Log in to your HostGator cPanel.
 2. Trong mục Miền , nhấp Trình chỉnh sửa Vùng DNS nâng cao.
 3. In Add a Record section, enter the following:
  • Name: @
  • TTL: 7200
  • Type: TXT
  • Address: The TXT value we showed in your Office 365 account.
 4. Nhấp Thêm hồ sơ.

You can contact HostGator customer support at 1 (866) 964 - 2867 if you need additional help.

Bước kế tiếp

Thêm thông tin


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.