Dịch vụ lưu trữ Web và Cổ điển Trợ giúp

Hosting Account Administrator Permissions

If you want to give someone access to your hosting account, but do not want them to access your GoDaddy customer account, you can assign them as a Hosting Account Administrator.

Note: This feature applies only to hosting accounts. For domain name administration, see Give others access to my GoDaddy account.

To control the level of access they have, you can assign the following permissions to the administrator:

Administrative

 • Account Login
 • Password Vault

Infrastructure

 • Sub Domains
 • Aliased Domains
 • Domain Management
 • FrontPage Extensions
 • 404 Error Behavior
 • Change Domain Name
 • Manage FTP Users
 • Error Logs
 • SSH
 • IIS Settings
 • Form Mail
 • Add On Languages
 • CGI Admin
 • Cron Manager
 • Sitemaps
 • Google Web Master Tools
 • Directory Management
 • MySQL
 • Access
 • SQL Server

Content

 • FTP Client
 • File Manager

Reporting

 • Bandwidth Usage
 • Disk Space Usage
 • Traffic Logs

Note: You cannot assign GoDaddy Hosting Connection, DNS Manager, or SSL Certificate permissions to an Account Administrator.

For more information on assigning permissions, see Working with Hosting Account Administrators


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.