Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Hosting Account Support for DLLs (Dynamic Link Libraries)

Our Windows hosting supports ASP.NET application DLLs only. Further, DLLs that require registration with IIS are disallowed. DLLs must be uploaded to a bin directory within an application root on your hosting account.

For more information on setting up a hosting account custom directory, see the following articles:

Manage files in my Linux Hosting account
Customize IIS settings


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.