Hosting email relay limits

When troubleshooting a contact form, it is important to know that your hosting account can only send out so much email per hour or day. If you aren't sure what type of hosting you have, you can review: What type of hosting account do I have?.

Hosting platform Email limits
cPanel 500 per hour
Web Hosting 1000 per day
Plesk 1000 per day
Managed WordPress 1000 per day


More infoBài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.