Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Hover (Tucows): Change my MX records

If your domain is registered at Hover (Tucows), you will need to update your MX records there.

  1. Log in to your Hover account.
  2. If you have multiple domain names, click the domain name you want to edit.
  3. Click the DNS tab.
  4. Click Add New.
  5. For Record Type, select MX.
  6. Enter the information from your Workspace account.
  7. Click Save.

You can contact Hover customer support at 1 (866) 731-6556 if you need additional help.

Next step

  • MX records changes can take up to 48 hours to take effect. Give it time, and then try to send yourself an email, to check that your fix is working.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.