Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

How am I billed for faxes to an 800 number?

All outgoing faxes and incoming faxes sent to an 800 number are billed per minute. Your Fax Thru Email account comes with a monthly minute quota (a single page fax roughly equates to one minute). If you want to increase this monthly limit, you can purchase a Minute Pack and apply it to your account.

Minute Packs are available in 100-minute increments.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.