Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

How are my Search Engine Visibility Online Advertising spend funds used?

We reserve 10 percent of your Search Engine Visibility Online Advertising spend funds for a search engine marketing fee. The remaining funds are used for pay-per-click advertising on Google®, Yahoo!®, and Bing®.

The search marketing fee is applied toward creating your online marketing campaign. Ad text, landing pages, calls to action, geo targeting, keyword management, day parting and other elements require setup, testing and optimization.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.