VPS & Máy chủ chuyên dụng (Trung tâm kiểm soát dịch vụ lưu trữ) Trợ giúp

How can I back up the data on my server?

Some of the information in this article is advanced material we make available as a courtesy. Please be advised that you are responsible for properly following the procedures below. Customer Support cannot assist with these topics.

All updates regarding patches, software, and bug fixes are the responsibility of the dedicated server administrator. We recommend keeping all services and software up to date with the latest stable version available. Review the documentation provided by your software vendors to ensure that all updates are compatible with your system.

There are many ways you can unintentionally lose data on a server. If you create a server backup plan, you can get some, if not all, of your information back in the event something happens to the data on server.

We offer several backup solutions for server accounts.

Our FTP Backup feature provides reliable, remote back up for the important data on your server. This type of backup is self-managed. We provide you with a secure FTP server and login, and you decide when, what, and how you back up your data.

If you would like to add FTP backup space to your server, see Adding FTP Backup Space to Your Server for more information.

We also offer a Managed Backup feature where GoDaddy will backup your server content for you. See Adding Managed Backups to Your Server.

Note: We do not automatically backup your server's content. It is your responsibility to backup the content on your server.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.