Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

How can I back up the data on my Virtual Private Server?

Our FTP Backup feature provides reliable, remote back up for the important data on your Virtual Private Server (VPS). This type of backup is self-managed. We provide you with a secure FTP server and login, and you decide when, what, and how you back up your data.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.