Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

How can I be notified immediately when a drive on my Windows server fails?

You can configure RAID to notify you immediately when a there is a problem with a drive on your Windows dedicated server. How you do this depends on which RAID driver your server has.

To Determine Your Server's RAID Driver

 1. Connect to your server using RDC. For more information, see Connect via Remote Desktop (RDC) to your Windows server.
 2. From the Start menu, select Control Panel.
 3. Double-click Device Manager.

Your RAID driver displays as one of the following:

 • Highpoint displays as RocketRAID (172x/152x) SATA Controller.
 • IMSM (Intel Matrix Storage Manager) displays as Intel® Desktop/Workstation/Server Express Chipset SATA RAID Controller.

Note: RAID automatically sends server notifications to our Dedicated Hosting support team. We recommend that you continue to use this configuration and simply add yourself to the notification list. Any other changes to your RAID configuration could result in a hard drive failure going undetected.

Highpoint

To Add Your Email to the RAID Notification List

 1. Connect to your Windows Dedicated Server using Remote Desktop Connection.
 2. From the Start menu, select Programs > HighPoint RAID Management Software > Management Console.
 3. For your User Name, type RAID.
 4. For your Password, enter the original server administrator password you used created when you set up your dedicated server.
 5. From the menu at the top, select Operation > Add Recipient.
 6. Enter your email address and name in the appropriate fields.
 7. Select what types of notifications you want to receive about your server.
 8. Click OK.

IMSM

To Add Your Email to the RAID Notification List

 1. Connect to your Windows Dedicated Server using Remote Desktop Connection.
 2. From the Start menu, select Programs > Intel.
 3. Click Preferences.
 4. Enter the SMTP server, form address, and to address. For more information about your SMTP server, see Find your email relay server
 5. Select the event notifications you want to receive, and then click Save.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.