Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

How can I check Webmail for a site hosted on my Virtual Private Server?

If you have Webmail enabled in Parallels Plesk Panel , you can access your email at:

http://webmail.example.com

Where "example.com" is the name of your domain that you set up on your Virtual Private Server (VPS).

Sign into your account using the user name and password you set up in Parallels Plesk Panel or provided to you by your administrator.

For more information about Webmail and Parallels Plesk Panel , you can take a look at the Parallels Plesk Panel documentation on Parallel's website


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.