Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

How can I tell if I have installed the Web Service configuration file?

If the Web Connector displays a screen that states “No web service currently registered with QuickBooks Web Connector,” it is likely because the Quick Shopping Cart Web Services configuration file needs to be downloaded and installed. For information on the installation process, see Using the QuickBooks Web Connector.

For more information about using Intuit QuickBooks, refer to the QuickBooks Quick Start Guide.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.