Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

How can I upgrade or downgrade my Reseller Hosting Plan?

Most Reseller Hosting upgrades can be done through your account under the My Products section of Servers.

To Upgrade or Downgrade Reseller Hosting Plan

  1. Log in to your Account Manager.
  2. Click Servers.
  3. Next to the name of the server you want to use click Options.
  4. Go to the Customize tab.
  5. Select the Plan you want.
  6. Click Checkout, and then complete the checkout process.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.