Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

How can I view the sender's full email addresses?

To view the sender's full email addresses in Workspace Webmail 6, just hover your mouse over a sender's name to reveal their full email address. Sometimes, just seeing Holly doesn't let you know if the message came from a business or buddy. But seeing the full email address — holly@coolexample.com — lets you know the message is from Holly, a business partner at Cool Example.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.