Trợ giúp

Đại lý cơ bản & chuyên nghiệp Trợ giúp

How do API Reseller, Turnkey Reseller, and Reseller Hosting plans differ?

The product name Reseller Hosting can easily be confused with our traditional turnkey resellers who sell hosting. But don't let the name fool you — the similarities end there. Learn about the differences between API Reseller, Turnkey Resellers (Basic & Pro), and Reseller Hosting:

Features API Resellers Turnkey (Basic & Pro) Resellers Reseller Hosting
Sell domains Yes Yes Yes
Sell Web Hosting No Yes Yes
Sell SSLs No Yes Yes
e-Commerce transaction processing included Needs merchant account Yes Needs merchant account
You have complete control over billing Yes No Yes
You can allot disk space and bandwidth for your customers No No Yes
You are provided cPanel® and WHMCS to manage your customers No No Yes
Storefront Not included (API plugs into existing site) Quick Setup Wizard included Needs customization
End-user customer support You support your end-users You choose between our 24/7 technical support or handling your own customer support You support your end-users

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.