Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

How do Calendar events and tasks differ?

Events are occurrences with definite beginning and end times, such as meetings or parties. Events display in your personal and group calendars in the Calendars section of your Calendar account. For more information, see Scheduling Events in Calendar.

Tasks are to-do lists of objectives, such as reports or assignments. You can assign due dates to tasks, but they do not require definite beginning and end times. Tasks display in the Task section of your Calendar account. For more information, see Creating Calendar Tasks.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.