Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

How do free hosting credits work?

We offer credits for free cPanel shared hosting accounts when you purchase some of our products. These hosting accounts have the following limitations:

 • 10GB of monthly bandwidth
 • 1GB of storage
 • 1 FTP user
 • 1 MySQL database
 • Do not support SSLs
 • Do not support SSH
 • Do not provide email through cPanel or other free email addresses

For a full-featured cPanel shared hosting account, you can upgrade at any time (more info).

Warning: If you need a Windows hosting account, you cannot use a free credit. You must purchase a Plesk shared hosting account, which uses Windows (more info).

Conditions

You can use this hosting account free of charge:

 • As long as the parent product remains active in the account
 • As long as you do not cancel the free credit
 • As long as you activate the credit before the parent product's next renewal
 • For 12 months after the credit's activation date

The easiest way to conceptualize this is that our hosting credits provide a 12-month free trial that must be started within 12 months of the parent product's purchase.

After the 12-month trial period ends, the account automatically converts to a monthly-billed Economy paid account, using the credit card used to pay for the account initially.

If you do not want your free hosting credit to convert to a paid account, you must cancel it (more info).


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.