Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

How Do Hardware Firewalls Differ From Software Firewalls?

Hardware firewalls are an important component of overall system security. Like software firewalls, hardware firewalls protect a network from attack by dictating how traffic and data enters and leaves the network. An external firewall provides security at a higher network topology level than does a software firewall. A combination of both software and hardware firewalls provides the greatest network protection.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.