Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

How do I add images to Quick Shopping Cart?

If you are satisfied with the current assignment of images in your Quick Shopping Cart storefront, you can keep these settings.

However, if you would like to increase the number of images associated with a certain product, you can assign additional images to that product.

For additional information about the Quick Shopping Cart Media Gallery, see Using the Media Gallery.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.