Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

How do I back up my Web-Based Email Account?

Warning: We only maintain our Business Class Email backups for 14 days for U.S. email plans. Due to data retention laws in the EU, we cannot restore EU based email accounts.

You can back up your Workspace Webmail account by downloading your inbox to another email client(POP3), such as Microsoft Outlook or Gmail. By setting up your Workspace Webmail account with another email client and leaving a copy on the server, you can use the POP3 account to archive messages from your inbox.

For detailed instructions on setting up a POP3 account with popular email clients, see Tutorials, and select the walkthrough for the email client you want to use.

Note: This method only downloads the contents of your inbox. If you want to archive messages from subfolders, you must first move them into your inbox.

  1. Log in to your Workspace Webmail account.
  2. Open the subfolder you want to move messages from.
  3. Select the messages you want to move.
  4. From the Move to Folder dropdown list, select INBOX.
  5. Click Move.
    The messages are moved to your Inbox.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.