Trợ giúp

Trình dựng website 7 Trợ giúp

How do I change my site after the Facelift redesign?

GoDaddy no longer offers Facelift as a service, though we will still support some of its features. Instead, we're offering a new service called Website Makeover that offers an updated, fresh looking design for your site.

Your old v6 website will still remain live until you publish your redesigned new website. That means you can use the latest version of Website Builder to make more changes to your site before publishing it.

Note: Be sure to launch your new site — the old one’s name has v6 at the beginning. For faster assistance, contact our 24/7 support center at the number shown above.

  1. Log in to your GoDaddy Account.
  2. In your Website Builder Account list, click Manage next to your redesigned account.
  3. Click Edit and then make any extra changes to your site.
  4. When you’re done, click Publish.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.