Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

How do I Create a Sub-folder for use with my FTP Backup Service?

Some of the information in this article is advanced material we make available as a courtesy. Please be advised that you are responsible for properly following the procedures below. Customer Support cannot assist with these topics.

You can back up data using our FTP Backup Service, and save the data to a sub-folder.

To Create a Backup Sub-folder

  1. From your dedicated server, FTP to the backup server using any FTP client.
  2. Create your subfolder directory.
  3. Enter the directory as your location when you set up the FTP Backup Service.
Warning: You can only FTP to the FTP Backup from your server. It will not connect from another location.

For more information about our FTP Backup feature, see What is FTP Backup?

For details on how to access the FTP Backup server, see How can I access the FTP Backup server for my Linux Virtual Private Server (VPS)?


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.