Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

How do I get help with my dedicated server or VPS?

If you need help with your dedicated server account, you can reach out to our support team via chat.

Launch a Live Chat Session

  1. Log in to your Account Manager.
  2. Click Servers.
  3. Next to the server you want to use, click Launch.
  4. Click Live Chat.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.