Trợ giúp

Miền Trợ giúp

How do I increase my search engine ranking?

Search engines use proprietary ranking algorithms, and Web directories rely on human editors. There is no guarantee that submitting your website to a particular search engine or directory produces a high ranking.

There are several things you can do that might increase your search engine ranking:

  • Use clear, concise title, description, and keyword meta tags.
  • Ensure proper use of HTML heading tags (h1, h2, h3, etc.).
  • Use alt tags on images.
  • Make regular updates to your website.
  • Resubmit your domain name after large updates.

Keep in mind that it might take six to eight weeks for your updates to affect your search engine ranking.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.