Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

How do I know how many people visit my website?

All of our hosting accounts come with a statistics package.

To access the statistics for your website, type the following URL into your Web browser:

http://www.coolexample.com/stats

Replace "www.coolexample.com" with the name of your domain.

The password for your statistics page is the same as the password for your hosting account, unless you have changed it in the Hosting Control Panel.

For more information, see Setting Up Web Stats in the Hosting Control Panel.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.