Trợ giúp

Trình dựng website 7 Trợ giúp

How do I provide feedback about my new site?

The first step is to provide as much detail as possible in the initial questionnaire we send you — before we start the redesign. That way your expectations are clear to our designers, and we can deliver a result you’re happy with.

If you have later comments or instructions, simply send a message to wsbfacelift@godaddy.com with the extra information.

After our designers finish your redesign, we’ll send you a link to preview your new website. You can then send us feedback, and then approve the redesign before we swap it into your GoDaddy account.

Note: Make sure you add wsbfacelift@godaddy.com to your email address book so that our emails about your project don't go to a junk or spam folder.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.