Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

How do I publish my site?

Once your site has passed our rigorous quality review, we publish it for you unless you have sent us a message via the Design Manager that you would prefer to publish it yourself.

To Publish Your Site

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Website Design Services.
  3. Next to the account you want to use, click Manage.
  4. A list displays if you have multiple accounts. If necessary, select the account you want to use.
  5. Click Publish.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.