Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

How do I recompile the MySQL library to run under medium trust?

We have configured the .NET 2.0 environment to run in a customized medium trust environment. The MySQL libraries must be modified to run under this environment. This article describes how to recompile the MySQL/Connector library to run under this version of medium trust.

  1. Download the source code for the MySQL Connector/Net from www.mysql.com.
  2. Extract the contents of the zip file to a local directory.
  3. Open mysql.csproj project file in Visual Studio.
  4. Open the AssemblyInfo.cs file, and add the following code, in the using block, at the top of the file (if it is not already there):
    using System.Security;
  5. Add the following code to the assembly section of the file:
    [assembly: AllowPartiallyTrustedCallers]
  6. Recompile the dll.

You may now reference this dll from other projects. When you decide to publish your project to your hosting server, you need to upload this modified version of the dll to your bin directory.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.