Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

How do I redirect my Web site's visitors to my value application?

You can use JavaScript to redirect visitors to a value application that is not installed in your website's root directory.

To Redirect Visitors To Your Value Application

  1. In your preferred editor, open your site's default page.
  2. At the top of the file, add the following code, where "coolexample.com" is your domain name and "directory" is the directory in which your value application resides:
  3. Save the file, and then upload (FTP) it to your hosting account.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.