Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

How do I remove my GoDaddy Pro Sites SSH key from my server?

If you don't need to use SSH key to restore or clone a website anymore, you can remove the SSH key from your server.

  1. Navigate to ~/.ssh folder on your server.
  2. Open authorized_keys file.
  3. Find the key with prosites comment at the end and remove it.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.