Trợ giúp

Miền Trợ giúp

How do I resend the transfer confirmation email?

When you purchase a domain name transfer to us, we send a confirmation email required to complete the transfer to your email address.

If you recently changed your email address at your current registrar, you can resend the confirmation email to it from your account with us. If your account with us is not displaying the correct email address after you change it at your current registrar, you can update our records and then resend the confirmation email.

  1. Log in to your My Products page.
  2. If you aren't automatically directed there, make sure to select the My Products tab:
  3. My products tab

  4. Click Manage All:
  5. Manage All

  6. From the Domains menu, select Transfers-In:
  7. Check transfer in status

  8. Select the domain name you want to resend the confirmation email for and click View Action.
  9. Click Resend Email.

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.