Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

How do I select the right plan for my business?

We offer various Quick Shopping Cart plans to suit any business size. Each plan size is based on the number of products you offer in your store catalog, with proportionate amounts of disk space and bandwidth. You can select the plan that best meets your needs based on the size of your product offering. We offer the following plans:

Economy Edition
A 20-product catalog with 1 GB of disk space and 150 GB of bandwidth.
Deluxe Edition
A 100-product catalog with 10 GB of disk space and 500 GB of bandwidth.
Premium Edition
An unlimited-product catalog with 50 GB of disk space and 1000 GB of bandwidth.

See What is Quick Shopping Cart? for more information.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.