Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

How do I update my max clients setting?

To update your max clients setting using SSH:

  1. Connect to your server via SSH (more info).
  2. Switch to the root user (more info).
  3. Open /etc/httpd/conf/httpd.conf in your text editor. (We recommend "vi." At the command line, type vi /etc/httpd/conf/httpd.conf).
  4. Change the setting "MaxClients 10" to a larger number.

    Note: You must modify both max clients entries.

  5. Save and close httpd.conf.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.