Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

How do I use mod_rewrite?

Mod_rewrite is an Apache Web server module installed on all of our Linux servers by default; it does not have to be installed or enabled. Our Linux hosting accounts support most mod_rewrite functions.

Because enabling mod_rewrite is handled at a global level, you do not need to enable it in your httpd.conf file. You only need to add the desired code to the body of your .htaccess file.

Our environment uses the vendor-provided code from Apache for mod_rewrite. Current Apache HTTPD documentation is accurate with regard to how to use .htaccess files.

For more information about mod_rewrite see the Apache Module mod_rewrite documentation.

Note: The .htaccess file containing the rewrite rules must be in the same directory as the target files.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.