Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

How do my customers access my online store?

If you set up your Quick Shopping Cart store as a dedicated domain, your customers access your store by entering your domain name in the address bar of their browser (for example, www.best-widgets.com).

If you set up your Quick Shopping Cart store as a subdomain, you can add a link on your website that leads your customers to the subdomain for your store (for example, www.shop.best-widgets.com). Your customers can also access your store by entering the URL of the store in the address bar of their browser.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.