Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

How do my Site Administrators get access?

Site administrations directly access the Quick Shopping Cart manager at https://app.fastshoppingcart.com, and log in by entering their Member ID (their email address), password, and storefront name (domain name).

A Site Administrator may update his or her Member ID and password after logging in to the application from the Members menu, in the Manage section, by selecting Search Members, and then clicking Edit next to the appropriate name in the Members list.

For more information, see Managing members .


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.