Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

How do personal and group calendars differ?

Calendar offers two types of calendars to help manage your events:

  • Personal calendars display individual users' lists of events. One-on-one meetings and parties are great for your personal calendar. You can display or hide your personal calendar by clicking Personal Calendar in the Calendars section.
  • Group calendars display events for all of a group's members. Group calendars work well for events like weekly meetings or company functions. You can display or hide group calendars by clicking the name of the calendar in the Calendars section.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.