Dịch vụ lưu trữ Web và Cổ điển Trợ giúp

How do you limit MySQL databases?

We allow up to 200 simultaneous connections per MySQL user.

There is also a limit to the number of rows and columns allowed in database, which is based on your hosting account size and available storage space.

Additionally, you cannot get a scalability analysis of your MySQL and PHP. We do not offer individual statistics for databases.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.