Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

How do you limit MySQL databases?

We allow up to 200 simultaneous connections per MySQL user.

Disk size violations can occur when your database grows over 1GB in size or 1,000 tables. You'll receive email notification with information about the problem and what you need to do if your database is too large.

Additionally, you cannot get a scalability analysis of your MySQL and PHP. We do not offer individual statistics for databases.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.