Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

How does Calendar handle file attachments?

Through Calendar, you can add attachments to groups so that users can view the files associated with the group, such as a contact list. You can also add attachments to events so you can send files associated with the event to the invitees, such as a meeting agenda.

When you add an attachment to an event, the file is sent with the invitation as an attachment in the email message.

You can add files as attachments from your Online Storage, if you have one, or from your computer.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.