Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

How does online advertising work?

Search Engine Visibility Online Advertising markets your business online. Our experts help you maximize your business services, targeting your customers market through online advertising. Online Advertising helps local businesses grow an online presence, making it easy for customers to find them.

Here's how it works:

You submit your business information through the Online Advertising Interview. Our experts use your information to create your online business landing page. Your landing page has basic business information, hours of operation, location (including a map), your company email address and a custom phone number (for tracking customer calls).

What you don't see are the experts behind the scenes who set up your landing page, optimize it, add your meta tags and keywords, write the text for your ad and create your online Google®, Bing®, and Yahoo!® campaigns.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.