Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

How does the Office 365 Encryption Add-on work?

GoDaddy has partnered with Proofpoint to provide the Email Encryption Add-on for Office 365.

When the Encryption Add-on is set up, all mail is sent through Proofpoint, where the encryption filters and actions are applied. When you send encrypted mail to users outside of your organization, they receive a link to the message, within Proofpoint. They must create a Proofpoint user, to view the encrypted message content.

Your Office 365 inbox filters still function, and all email sent within your organization behaves as normal email, even when encrypted. Users in your organization do not have to log into Proofpoint to see mail, although it is still encrypted.

Along with the encryption service, you also get spam filtering with quarantine, message logs, and reporting for admins.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.