How does the seller move the domain name to the buyer's account?

After a domain name sale completes in GoDaddy Auctions®, the seller must move the domain name to the buyer's account. The method to move the domain name and the person who must initiate the move depends on the seller and buyer's accounts:

  • If the domain is not registered at GoDaddy, then the buyer (new registrant) must initiate a domain name transfer. This method moves the domain name from one registrar company to another and, for most top-level domain names (TLDs), includes a one-year extension of the current registration period. For information about transfers to and from GoDaddy, see Preparing to Transfer Domain Names to GoDaddy and Transfer domain to another registrar.
  • If the buyer and seller both have GoDaddy accounts, then the seller must initiate an account change. This method, also known as a registrant transfer, moves the domain name to another account at the same registrar. The domain name expiration date does not change because an account change does not include a registration extension. For more information, see Move a domain to another GoDaddy account and Accepting domain account changes.

    Note: For transactions of $4999 or less, we attempt to initiate the account change on behalf of the seller (after we verify the funds). If we are unable to complete the move, the seller must initiate it. The buyer's Won area and the seller's Sold area indicate the status of the transfer. If the domain fails to move automatically, the buyer and seller must use the links that say Email Seller or Email Buyer to communicate with each other and work out the change of account.

For more information, see Domain Name Transfer FAQ.

For more information about the post-auction process, see Understanding GoDaddy Auctions Payment Transactions.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.