Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

How Is My Contact Information Used?

Your contact information displays in the contact widget, which lets your website's visitors communicate with you. An email address is the only information that InstantPage® requires to set up the contact widget.

However, you can also display a physical address and phone number. If you create a contact form with the contact widget, visitors can fill out and submit it. You receive their submission in an email to the address you specify when you set up the contact widget.

For instructions on updating your contact information, see Adding Contact Forms.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.